Rapport Byggherrar och innovation

Byggherrar/beställare och innovation

Är det frågeställningar om det är bristande kunskap och beställarkompetens hos byggherrarna som är orsaken till att digitaliseringen inte drivs framåt och därmed stagnerar, dvs utförarna blir ”bekväma” gällande utformning samt arbetsmetodik. På konsumentmarknaden kan vi se det omvända förhållandet där köparna ställer höga krav på produkter och tjänster, vilket de facto driver utvecklingen framåt. Syftet med denna undersökning är att klargöra och identifiera möjliga trösklar och hinder för att få dessa överst på agendan och därmed driva den samlade branschens utveckling framåt.

Ladda ner rapporten "Innovation Byggherrar. December 2019" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.

innovation-byggherrar.png