Rapport från 2016

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen
- maj 2014

Rapporten är en uppdatering av en motsvarande undersökning, som genomfördes 2007 med syfte att få en bild av kostnader och besparingsmöjligheter i samband med bristande kommunikation i byggprocesser. Frågeställningarna i de båda undersökningarna är identiska, men med en kompletterande fråga 2014 om miljörelaterade risker. Undersökningen avser både husbyggnad och anläggningsbyggande.

Ladda ner rapporten "Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen 2014" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.

rapport-2014.png