Rapport från 2016

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i förvaltningsprocesser 
- maj 2016

Industrifakta har 2007 och 2014 genomfört två analyser för Svensk Byggtjänst i syfte att kartlägga vilken inverkan bristfällig kommunikation mellan inblandade parter i byggprocessen får för konsekvenser avseende kostnadsökningar.

Ladda ner rapporten "Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i förvaltningsprocesser - maj  2016" och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.

besparingsmojligheter-maj-2016.png