Varför är det viktigt med AMA?

Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocessen

En grov indikation från en nyligen genomförd studie av Industrifakta för Svensk Byggtjänst tyder på att man skulle kunna sänka kostnaderna vid många byggprojekt med upp emot 10 procent, om kommunikationen mellan parterna fungerade optimalt. Undersökningen har genomförts under perioden september-oktober 2007 med hjälp av telefonintervjuer med ett rikstäckande slumpmässigt urval med följande kategorier:

Ladda ner rapporten "Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation..." och läs mer.

Länk till materialet skickas till din e-postadress.

besparingsmojligheter-effektivare-kommunikation.png